123456

Anbi informatie

Stichting United by Music is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren. Op deze pagina staan de gegevens van United by Music.

Naam instelling
Stichting United by Music

RSIN-nummer
815464708

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:Het, met medewerking van vrijwilligers, organiseren van muziekevenementen zoveel mogelijk gericht op cliënten met een verstandelijke beperking en mensen die werkzaam zijn binnen de caresector;
Het zorgdragen voor muzikale en sociale ontplooiing van cliënten met een verstandelijke beperking;
Het verricht van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
Het beleid van United by Music kent drie speerpunten:

Kans bieden op talentontwikkeling
United by Music geeft getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking de kans om hun muzikale talent te ontwikkelen. De stichting doet dit door verschillende activiteiten te organiseren die verbonden zijn aan muziek en talentontwikkeling.

Integratie bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking
United by Music probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen door mensen in contact te brengen met de genoemde doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat normaal ontwikkelende mensen over het algemeen geen of slechts oppervlakkig contact hebben met mensen met een verstandelijke beperking. United by Music probeert aan deze mensen te laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook talenten hebben en wel degelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Verbeteren kwaliteit van leven
Mensen met een verstandelijke beperking hebben over het algemeen een lagere kwaliteit van leven dan normaal ontwikkelende mensen. United by Music probeert de kwaliteit van leven voor de artiesten met een verstandelijke beperking te verbeteren door het aanbieden van doorlopende activiteiten.

Bestuur en beloning
Het bestuur van United by Music bestaat uit drie bestuursleden, welke geen beloning ontvangen voor hun bestuurstaken.Joris van Wijngaarden (Voorzitter)
Jan de Vries (Penningmeester)
Therèse van den Berg (Secretaris)
Nanda Lourier (bestuurslid)
Marja Hodes (bestuurslid)
Daarnaast heeft United by Music twee part time medewerkers. Verder worden professionele muziekleraren ingezet om de talentontwikkeling vorm te geven. Een dertigtal vrijwilligers zijn actief betrokken bij de activiteiten.

Verslag activiteiten 2016
Met groot verdriet moesten we in mei afscheid nemen van Candye Kane (USA) die als co-oprichter en mentor haar jarenlange strijd met alvleesklierkanker moest opgeven. Voor de artiesten was Candye Kane een inspirerende coach. Haar samenwerking met de artiesten zal niet snel vergeten worden.

De belangrijkste activiteiten waren:Het benefiet stond in het teken van 10 jarig bestaan. Maar liefst 6 avonden werden gevuld met bands uit Zweden en Denemarken. Hoogtepunten waren de optredens van United by Music North America.
Trip naar Denemarken voor workshops en optredens met Music Unites Europe.
Een derde band werd geformeerd. Naast de All Star Band en Blues Sparks werd gestart met Third Base. Ruim 30 talenten met een beperking krijgen nu de kans regelmatig hun talent te tonen tijdens optredens.
Hoogtepunt was de uitverkochte jubileumshow in de Nieuwe Doelen in Gorinchem.
In totaal werden door de bands ruim 70 shows verzorgd.
Als oefenlocatie is verhuisd naar de Popcentrale (Energiehuis) Dordrecht.

Balans en exploitatierekening
De financiële verantwoording van United by Music 2016 vindt u in bijgaand rapport.